YSK’nın Öğrenci Oy Kullanımına İlişkin Maddeleri
31 Mart 2011
06:47
955 Kez Okundu

SEÇİMİN SINAVLARIN YOĞUN BÖLÜMÜNE RASTLAMASI SEBEBİ İLE OKUDUĞUNUZ YERDE OY KULLANMA HAKKINDAKİ KANUN MADDESİ

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE
SEKAYITLARDA DEĞİŞİKLİK / DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM YERİNİ
DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI
MADDE 7-

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen kaydı günleme / silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde Genelgenin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin, başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 31/3/2011 Perşembe günü saat: 17.00’den sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

hakkında:

Cevap Yazın

Anti-Spam Quiz:

Blue And Black WP Theme